Representantes: laura@bedelkatalent.com - 648 654 925 gabriela@bedelkatalent.com - 626 793 063
SANTI CUQUEJO Prensa & Comunicación: andrea@bedelkatalent.com - 636 105 141
Representantes: laura@bedelkatalent.com - 648 654 925 gabriela@bedelkatalent.com - 626 793 063 SANTI CUQUEJO Prensa & Comunicación: andrea@bedelkatalent.com - 636 105 141
Representantes: laura@bedelkatalent.com - 648 654 925 gabriela@bedelkatalent.com - 626 793 063
Prensa & Comunicación: andrea@bedelkatalent.com - 636 105 141
Representantes: laura@bedelkatalent.com - 648 654 925 gabriela@bedelkatalent.com - 626 793 063 Prensa & Comunicación: andrea@bedelkatalent.com - 636 105 141